Πρόγραμμα Καλοκαιριού 2016

  • 15/08 – πανηγύρι
  • 17/08 – κάτι άλλο
  • 21/08 – δραστηριότητα